Yixing Head Separator Machniery Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Factory Information

Factory Size: 1,000-3,000 square meters
Factory Country/Region: Plant No. 35 CECEP (Yixing) Environmental Protection Industrial Park No. 489 Lvyuan Road park of environment science industry, Yixing City, Jiangsu Province, China
No. of Production Lines: 1
Contract Manufacturing: Design Service Offered  
Annual Output Value: Below US$1 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
disc separator 5 100 Set/Sets
Gửi email cho nhà cung cấp này